dimecres, 17 de maig de 2017

1r ESO: Preguntes d’examen 3r trimestre


*        Les Qualitats Físiques.

-          Les Qualitats Físiques són el conjunt de qualitats que....
a)    Neixen del funcionament dels sistemes i els aparells del nostre organisme.
b)    Ens permeten fer tots els moviments i practicar tots els jocs i esports.
c)    Es poden millorar a base d’entrenament.
d)    Les tres respostes anteriors són certes.

-          Per valorar la nostra capacitat física em fet a classe els següents tests físics:
a)    Resistència- Test de Cooper, Força- Prova abdominals 30’’ i salt horitzontal a peus junts.
b)    Resistència- Course Navette, Força- Prova abdominals 30’’ i salt horitzontal a peus junts.
c)    Resistència- Test de Cooper, Força- Prova abdominals 30’’.
d)    No em fet cap prova física, només s’ha valorat el esforç i l’actitud.

-          Les Qualitats Físiques són:
a)    Força, Flexibilitat, Resistència i Velocitat.
b)    Equilibri, Coordinació i Agilitat.
c)    Força, Flexibilitat, Resistència, Velocitat, Equilibri i Agilitat.
d)    Són totes les qualitats que s’enumeren en les respostes a i b.

*        La Respiració i la relaxació.
-          Fases de la respiració:
a)    Expiració o entrada d’aire als pulmons. Inspiració o expulsió de l’aire dels pulmons a l’exterior.
b)    Inspiració i expiració, sent un acte  que fem de manera inconscient.
c)    Al respirar només hi ha una sola fase i és fa de manera inconscient, sense adonar-nos.
d)    Inspirar i aspirar per expulsar l’aire dels pulmons.

-          Què és la Relaxació?.
a)    És un estat de descans natural, profund, que ens allibera de les tensions psíquiques, que hem acumulat amb el pas del temps, alhora que ens permet regular l’organisme. Però si volem alliberar tensions musculars, la relaxació no és una tècnica adient.
b)    És una de les tècniques que ens ofereix l’expressió corporal que fa que  augmenti la nostra capacitat de concentració, però no el rendiment esportiu.
c)    Una tècnica que ens ofereix l’expressió corporal per aprendre a alliberar tensions, a descarregar energia i a evitar l’estrès.
d)    Les respostes a i b són certes.

-          Pautes de com s’ha de realitzar el mètode de relaxació, Jacobson.
a)    Estirat al terra panxa enlaire, amb els braços i les cames separades. Ulls tancats. No es pot realitzar d’altre manera, sempre amb aquesta posició inicial.
b)    S’han d’anar relaxant de manera progressiva tot el cos, zona per zona, recorrent mentalment totes les parts del cos, per passar posteriorment a  tensar i relaxar durant uns segons les diferents parts del cos.
c)    Les respostes a i b són correctes.
d)    Una vegada que has finalitzat et pots aixecar ràpidament.

*        L’Atletisme.
-          Podem dividir tant el salt d’alçada com el de llargada en les fases següents:
a)    Correguda, atac, batuda, vol i contacte a terra.
b)    Correguda, impuls, batuda, vol i contacte a terra.
c)    Correguda, batuda, vol i caiguda.
d)    Correguda, batuda, primer vol, segon vol i caiguda.

-          Només una de les respostes és correcta:
a)    El pes s’agafa amb tot el palmell de la mà.
b)    En finalitzar el llançament, l’atleta pot sortir per qualsevol part del cercle de llançament.
c)    En finalitzar el salt d’alçada, l’atleta pot sortir de la màrfega per qualsevol part.
d)    La posició de partida en el llançament de pes, és d’esquena al lloc del llançament.
-          Tècnica de tanques.
a)    Les tanques s’han de saltar amb la cama d’atac estirada i la d’impuls flexionada i paral·lela al terra.
b)    S’ha d’atacar la tanca de lluny, sinó s’haurà de saltar i es per temps.
c)    La posició del tronc no és important quan es passa una tanca, ens em de centrar en el moviment de les cames.
d)    Sinó passes la cama d’atac flexionada i paral·lela al terra, li donaràs a la tanca amb la tíbia.

-          Només una de les respostes és correcta:
a)    El salt de llargada consisteix en saltar tan lluny com sigui possible.
b)    La batuda en el salt de llargada es fa amb la cama hàbil.
c)    La batuda en el salt d’alçada es fa amb la cama més propera al llistó.
d)    Les respostes a i b són correctes.


*        L’Expressió corporal.

-          Què és l’expressió corporal?.
a)    Comunicació no verbal, llenguatge corporal, expressió corporal.
b)    Respiració i la relaxació són una altra manera d’anomenar l’expressió corporal.
c)    Les respostes a i d són correctes.
d)    És una conducta espontània, un llenguatge corporal que ens permet expressar tota una sèrie de sensacions, emocions, sentiments, pensaments, etc.., mitjançant el nostre cos.

-          Quina de les tècniques següents, no pertany a l’expressió corporal:
a)    El Mim.
b)    L’equilibri.
c)    Les danses.
d)    La respiració i la relaxació.

-          Selecciona d’entre els següents objectius, el que no sigui de l’expressió corporal.
a)    Emprar el nostre cos com a mitjà de comunicació amb els altres.
b)    Desenvolupar la nostra musculatura.
c)    Estimular la capacitat de poder crear amb el propi cos.
d)    Acceptar el nostre propi cos i imatge.

-          Quina de les següents afirmacions no és correcta.
a)    El mim ha desenvolupat tant com és possible la capacitat d’expressar-se mitjançant els moviments del cos.
b)    La dansa en qualsevol de les seves modalitats, també és una tècnica pròpia de l’expressió corporal.
c)    Un dels objectius de l’expressió corporal és alliberar-nos de tensions i descarregar energia.
d)    L’expressió facial és sinònim a expressió corporal.


*        Esports d’adversari: Esports de raqueta.

-          Què és un esport d’adversari?
a)    És un esport individual en el qual competeixes directament contra un adversari, no contra el temps, ni una marca... Exemples són el Judo, Karate, Tennis, Esgrima....
b)    Qualsevol esport individual és també un esport d’adversari.
c)    És un esport individual en el qual competeixes directament contra un adversari, no contra el temps, ni una marca... Exemples són el Judo, Karate, Tennis, Natació, Atletisme....
d)    Les respostes b i c són correctes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada